PRÁZDNINY V DOKOLEČKU


Projekt financovaný z ESF: 

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009264

termín realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2021 

název: PRÁZDNINY V DOKOLEČKU

realizuje: Dokolečka z.s.

cíl projektu: 
Dokolečka z.s. počítá v období 3 let (2019 - 2021) s realizací celkem devíti turnusů příměstských táborů
pro cca 40-44 dětí ročně se zaměřením (dle současné poptávky) na výtvarné aktivity a rozvoj znalostí
anglického jazyka hravou formou, kterou běžná výuka neumožňuje.
Celková maximální kapacita provozovaných zařízení, tzv. okamžitá kapacita, bude 28 dětí a v průběhu 3
let počítáme s podporou minimálně 44 rodičů.


Projekt přináší pomoc rodinám s dětmi (zejména žáky I. st. ZŠ), které potřebují řešit v období letních
prázdnin péči o děti.


cílová skupina:
Osoby pečující o malé děti

klíčové aktivity projektu:
a) Vytvoření venkovního zázemí pro příměstské tábory
b) Příprava a realizace výtvarného tábora pro mladší děti
c) Příprava a realizace výtvarného tábora pro starší děti
d) Příprava a realizace tábora s angličtinou - Summer camp


Comments