PRÁZDNINY V DOKOLEČKU


Projekt financovaný z ESF: 

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009264

termín realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2021 

název: PRÁZDNINY V DOKOLEČKU

realizuje: Dokolečka z.s.

cíl projektu: 
Dokolečka z.s. počítá v období 3 let (2019 - 2021) s realizací celkem devíti turnusů příměstských táborů
pro cca 40-44 dětí ročně se zaměřením (dle současné poptávky) na výtvarné aktivity a rozvoj znalostí
anglického jazyka hravou formou, kterou běžná výuka neumožňuje.
Celková maximální kapacita provozovaných zařízení, tzv. okamžitá kapacita, bude 28 dětí a v průběhu 3
let počítáme s podporou minimálně 44 rodičů.


Projekt přináší pomoc rodinám s dětmi (zejména žáky I. st. ZŠ), které potřebují řešit v období letních
prázdnin péči o děti.


cílová skupina:
Osoby pečující o malé děti

klíčové aktivity projektu:
a) Vytvoření venkovního zázemí pro příměstské tábory
b) Příprava a realizace výtvarného tábora pro mladší děti
c) Příprava a realizace výtvarného tábora pro starší děti
d) Příprava a realizace tábora s angličtinou - Summer camp


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

přidáno: 8. 2. 2020 14:06, autor: Linda Pačesová

Letos pro vás chystáme tábory v těchto termínech:

20.-24.7. Summer camp - tábor s angličtinou pro děti 5-15 let

10.-14.8. Výtvarný tábor pro mladší (4-9 let) a pro starší (10-15 let) děti

předběžné přihlašování spustíme v druhé polovině února.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

přidáno: 10. 4. 2019 12:53, autor: Linda Pačesová

Milí rodiče, případně další zájemci.
Nabízíme vám během letních prázdnin 3 příměstské tábory. Vyplněním dotazníku si předběžně rezervujete místo na vámi vybraném táboře, v případě naplnění kapacity budete zařazeni mezi náhradníky (záleží na pořadí v tomto rezervačním formuláři).

https://forms.gle/L1sW9mL851nAjg7c6
Po 15.4. rozesíláme závazné přihlášky, případně nabídneme místa jiným zájemcům (náhradníkům).

INFORMACE K TÁBORŮM: u všech táborů je zajištěna strava (svačiny i oběd) a pitný režim.


1) S HUDBOU KOLEM SVĚTA – pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8-16)
program: vytváření skladeb, zkoumání hudebních nástrojů, poznávání hudebních stylů a žánrů, vyrábění vlastních nástrojů, různí hosté s různými hudebními zážitky, možnost využití vlastních nástrojů nebo jen zpěv + nástroje z Dokolečka, na každý den jiné hudební téma
Termín: 8.-12.7.
Kapacita: 15, věk neomezený
Cena: 1500 Kč

KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA, PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY POUZE PRO NÁHRADNÍKY

V rámci projektu financovaného ESF (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009264)

2) TÁBOR S ANGLIČTINOU – konaný ve spolupráci s jazykovou školou Mortimer z Říčan. Jedná se o týdenní (pondělí-pátek) kurz: 3 hodiny angličtiny s intenzivní angličtinou + doprovodný program. Můžete zvolit buď jen polodenní variantu nebo celodenní (8-16h). Věkový rozsah 4-15 let, rozdělení podle věku a pokročilosti.
Dopolední angličtina pro děti 4 -10 let
Odpolední angličtina pro děti 11-15 let

Termín: 22.-26.7.
Kapacita: 20 (skupinky max. po 10 dětech)
Cena: 2000 Kč (polodenní) / 3000 Kč (celodenní) – tato cena je garantována při dostatečném počtu zájemců, sleva cca 250 Kč v případě, že dítě nebude mít obědy

JEŠTĚ 3 VOLNÁ MÍSTA

3) VÝTVARNÝ TÁBOR – pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8-16h), téma CESTA DOBRODRUHŮ, věkový rozsah 4-15 let (děti budou rozdělené do dvou skupin dle věku).
program: vyrazíme jako dobrodruzi na vlastnoručně vyrobených plavidlech, objevíme zajímavé ostrovy a kontinenty s domorodou kulturou
Termín: 12.-16.8.
Kapacita: 24
Cena: 1500 Kč

KAPACITA NAPLNĚNA, PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY POUZE PRO NÁHRADNÍKY.

1-2 of 2