Klub komunitního vzdělávání DokolečkaDokolečka z.s. uspěl v žádosti o dotaci v Evropském fondu pro regionální rozvoj, IROP, s projektem:  Klub komunitního vzdělávání Dokolečka,  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477

Cílem projektu je vytvoření vhodných prostor pro vzdělávání v klíčových kompetencích. vytvoření inspirativního a podnětného prostředí pro děti
navštěvující komunitní vzdělávání. Stavební úpravy zajišťující nové výukové prostory, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových
kompetencích pro zájmové neformální vzdělávání (přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory), pro žáky komunitní
školy, tak i pro volnočasové aktivity, ve vazbě na uplatnění na trhu práce s ohledem na regionální potřeby trhu práce. Nově vzniklé prostory budou řešeny bezbariérově podpoří se tak sociální inkluze, prostřednictvím stavebních úprav pro bezbariérovost budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání osobám ohroženým sociálním vyloučeným.

Celková kapacita nového zařízení je 45 dětí.


Průběh projektu

přidáno: 8. 2. 2020 14:16, autor: Linda Pačesová

10/2019 - 12/2019  výběrové řízení na dodavatele
12/2019 - 03/2020  1. etapa rekonstrukce
03/2020 - 07/2020  2. etapa rekonstrukce
07/2020 - 09/2020  vybavení učeben, dokončení realizace

1-1 of 1