rekonstrukce Klub komunitního vzdělávání

Dokolečka z.s. uspěl v žádosti o dotaci v Evropském fondu pro regionální rozvoj, IROP s projektem:  Klub komunitního vzdělávání Dokolečka,  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477

Cílem projektu je vytvoření vhodných prostor pro vzdělávání v klíčových kompetencích. vytvoření inspirativního a podnětného prostředí pro děti
navštěvující komunitní vzdělávání. Stavební úpravy zajišťující nové výukové prostory, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových
kompetencích pro zájmové neformální vzdělávání (přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory), pro žáky komunitní
školy, tak i pro volnočasové aktivity, ve vazbě na uplatnění na trhu práce s ohledem na regionální potřeby trhu práce. Nově vzniklé prostory budou řešeny bezbariérově podpoří se tak sociální inkluze, prostřednictvím stavebních úprav pro bezbariérovost budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání osobám ohroženým sociálním vyloučeným.

Celková kapacita nového zařízení je 45 dětí.


Comments