Klub komunitního vzdělávání Dokolečka - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477
Dokolečka z.s. uspěl v žádosti o dotaci v Evropském fondu pro regionální rozvoj, IROP, s projektem:  Klub komunitního vzdělávání Dokolečka,  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477

Cílem projektu je vytvoření vhodných prostor pro vzdělávání v klíčových kompetencích. vytvoření inspirativního a podnětného prostředí pro děti
navštěvující komunitní vzdělávání. Stavební úpravy zajišťující nové výukové prostory, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových
kompetencích pro zájmové neformální vzdělávání (přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory), pro žáky komunitní
školy, tak i pro volnočasové aktivity, ve vazbě na uplatnění na trhu práce s ohledem na regionální potřeby trhu práce. Nově vzniklé prostory budou řešeny bezbariérově podpoří se tak sociální inkluze, prostřednictvím stavebních úprav pro bezbariérovost budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání osobám ohroženým sociálním vyloučeným.

Celková kapacita nového zařízení je 45 dětí.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Průběh projektu

přidáno: 8. 2. 2020 14:16, autor: Linda Pačesová

10/2019 - 12/2019  výběrové řízení na dodavatele
12/2019 - 03/2020  1. etapa rekonstrukce
03/2020 - 07/2020  2. etapa rekonstrukce
07/2020 - 09/2020  vybavení učeben, dokončení realizace

1-1 of 1