TÝDENNÍ PLÁN

2018-2019
vysvětlivky:
SLUNEČNÁ TŘÍDA DUHOVÁ TŘÍDA U BABIČKY VLASTIČKY TĚLOCVIČNA MŠ


* Elkonin 1 = Šárka, Míša, Jurášek, Kristýnka / Elkonin 2 = všichni zbývající 1. a 2.třída
** rozdělení do skupinek bez ohledu na ročník (Duhová, U babičky)


PRVŇÁČCI DRUHÁCI TŘEŤÁCI ČTVRŤÁCI + PÁŤÁCI
PONDĚLÍ 8.35-9.35 AJ Carpinus individuální plány – týdenní plán
9.40-10.40 GRAFOMOTORIKA, PSANÍ AJ Carpinus
10.45-12.00 individuální plány – týdenní plán MATEMATICKÉ HRÁTKY
12.00-12.30 oběd oběd
12.30-13.00 KLUB individuální plány – týdenní plán
13.00-14.00 ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ (nepovinné)
15.00-16.00 SOKOL ŠKVOREC (kroužek)
ÚTERÝ 8.30-10.00 ELKONIN 1 * ELKONIN 2 * BAREVNÁ ČEŠTINA
10.30-11.30 TĚLOCVIK
11.45-12.30 oběd individuální plány / projekt

KLUB oběd
14.30-16.30 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S MARKÉTOU A EVOU (1x 14dní)
STŘEDA 8.30-9.30 ELKONIN 1 * ELKONIN 2 * AJ s Evou
9.45-11.00 MATEMATICKÉ HRÁTKY PÍSAŘSKÁ DÍLNA
11.00-12.15 PROJEKT **
12.15-12.45 oběd **
12.45-13.30 KLUB individuální plány JÓGA S HANKOU **
14.00-14.45 MALÝ CHOVATEL (kroužek)
ČTVRTEK 8.30-10.00 MATEMATICKÉ HRÁTKY
 S HANKOU
MATEMATICKÉ HRÁTKY
 S MARIKOU
MATEMATICKÉ HRÁTKY
10.00-11.00
11.00-12 (12.30) PROJEKT **

oběd oběd
12.30-13.30 KLUB ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
14.30-15.30 AJ HROU
PÁTEK 8.30-9.30 PROJEKT **
10.00-11.15
11.15-12.00 Mapy učebního pokroku – krátkodobé i dlouhodobé cíle (individuální konzultace) **
Comments