TÝDENNÍ PLÁN

   8.30-9.00  9.00-10.30  10.45-12.15  12.15-12.30
 PONDĚLÍ  ranní rituály
školní parlament
matematické hrátky v duhové třídě
jazykové hrátky ve slunečné třídě
týdenní téma - projekt reflexní kruh 
 ÚTERÝ  ranní rituály
školní parlament
výuka dle věkových skupin
jazykové hrátky (Elkonin, ČJ)
tělocvik // jóga 10.30-11.30  /

reflexní kruh 
 STŘEDA  ranní rituályprojektový den centra aktivit  reflexní kruh
 ČTVRTEK  ranní rituály angličtina // jazykové nebo matematické hrátky hudební, výtvarné, dramatické výchovy  reflexní kruh
 PÁTEK  ranní rituály jazykové hrátky dle Elkonina, matematika
centra aktivit
projektový blok  reflexní kruh

ranní rituály = úvodní komunitní kruh, datum, ranní zpráva, rozcvička // ŠKOLNÍ PARLAMENT (buď pondělí nebo úterý, střídá se každý týden)

týdenní téma = seznámení s tématem projektu na dané období, příprava skupin, 

projektový den = práce na výstupech projektu (plakát, model, kniha,..)

angličtina -  8.45-9.40: prvňáčci, druháčci
                   9.45-10.40: třeťáci, čtvrťáci

centra aktivit - centrum českého jazyka: základy čtení/gramatické jevy/pravopis 
                    - centrum tvořivého psaní: základy a rozvoj psaní/tvorba příběhů/sloh a stylistika
                    - centrum matematiky: rozvoj myšlení/diskutování ve skupině/hledání řešení/tvorba vlastních úloh
                    - centrum objevů: svět kolem nás

                    - centrum objevů: příroda kolem nás

                    - centrum čtení: čtení s porozuměním, práce s textem


KALENDÁŘ AKCÍ KOMUNITNÍ ŠKOLY:

Comments