PARLAMENT

Tuto stránku pro vás připravujeme na základě usnesení školního parlamentu. 

Usnesení ze dne 5.1.2018

přidáno: 18. 1. 2018 9:46, autor: Linda Pačesová

1. CHTĚLA BYCH, ABY KAŽDÉ Z DĚTÍ MĚLO KAŽDÝ TÝDEN VLASTNÍ PROGRAM
- domluvili jsme se, že od února budeme losovat vždy 2 děti, které si následující týden (buď v úterý nebo ve čtvrtek) připraví program pro ostatní, ideálně když bude program souviset s tématem projetku, může k tomu patřit ranní zpráva

2.VADÍ NÁM, ŽE SE VE TŘÍDĚ POUŽÍVAJÍ SPROSTÁ SLOVA, NADÁVKY
- platí domluva, že nevhodná slova může napsat na papír, pokud už nejsme schopni se ovládnout
- lépe je tahle slova vůbec nepoužívat
- při nutné potřebě slova říci nahlas vyběhneme ven a slova si řekneme nahlas tak, aby nás při tom nikdo jiný neslyšel.

Usnesení ze dne 6.12.

přidáno: 11. 12. 2017 2:44, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 11. 12. 2017 2:46 ]

1. VADÍ MI, ŽE V DOBĚ OBĚDA SI NĚKTERÉ DĚTI HRAJÍ NA KOBERCI A OSTATNÍ NA NĚ MUSÍ ČEKAT

Bylo navrhnuto, že se děti, které ještě nemají chuť na oběd, napíší na seznam. Oběd jim bude vydán, ostatní na ně nebudou čekat. Nutno ještě probrat s vydávajícími (Věrka, Dita, Linda, Hanka, Martina).

2. SAMOVI VADÍ, ŽE MU MATĚJ BĚHEM KROUŽKU ŠEPTÁ DO UCHA

Kluci se dohodli, že v kroužku nebudou sedět vedle sebe.

Usnesení ze dne 23.11.

přidáno: 11. 12. 2017 2:40, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 11. 12. 2017 2:43 ]

1. VADÍ MI, ŽE JSOU VŠECHNA LEPIDLA ZNIČENÁ

Byl přijat Zitin návrh, že se vyrobí obrázky se zavřeným a otevřeným lepidlem a umístí se k boxu s lepidly jako upozornění, aby se nezapomínalo lepidla zavírat.

Usnesení ze dne 15.11.

přidáno: 18. 11. 2017 12:18, autor: Linda Pačesová

1. PROSÍM O ČTENÍ RANNÍ ZPRÁVY

František by si přál zařadit do výuky opět přípravu a čtení ranní zprávy každého z dětí a má pocit, že je málo ranních zpráv (jeho návrh už je starší a dnes konstatoval, že už se to zlepšilo a ranní zprávy jsou častěji, takže tam je spokojený).

Děti s návrhem souhlasí a dohodli jsme se společně, že tyto ranní zprávy připravené dětmi zařadíme do výuky hned po vánocích.

2. VADÍ MI, KDYŽ SE DĚTI DLOUBAJÍ V NOSE PŘED OSTATNÍMI

Dohodli jsme se, že si všichni budeme dávat pozor, abychom si čistili nos v soukromí nebo tak, aby nás nikdo neviděl (pomocí kapesníku, nebo na wc, nebo venku,..). Pokud se to nezlepší, vrátíme návrh do debaty.

3. PROSÍM, ABYCHOM SE ZTIŠILI U OBĚDA

Zjistili jsme, že asi třem dětem hluk u oběda nevadí, ale ostatním je hluk také nepříjemný. V diskuzi zaznělo, že nejde o to být úplně potichu, že si spolu děti chtějí povídat, ale tak, abychom se všichni dobře slyšeli.

Dohoda: zkusíme mluvit tišeji, ti hlučnější zkusí mluvit spíš šeptem, budeme se u oběda normálně bavit, ale ne křičet. Zkusíme, zda to bude fungovat.

Usnesení ze dne 7.11.

přidáno: 18. 11. 2017 12:17, autor: Linda Pačesová

1. PROSÍM, NEKOUSEJTE TUŽKY

Všichni jsme schválili nápad Aničky Palové, že školní tužky oblepíme na koncích papírovou páskou (mírné zamezení kousání a zároveň rozpoznání školních tužek).

 • V případě, že někdo uvidí druhého, jak kouše tužky, upozorní ho na to. Pokud to nebude fungovat, otevřeme otázku znovu

 • Každý si může kousat svoje tužky nebo svoje věci, ale ne školní věci a věci někoho jiného

2. VĚRKA PROSÍ O ŘEŠENÍ SITUACE S NEFUNGUJÍCÍM VYSAVAČEM

Zkusíme vyměnit pytlík za nový, pokud se situace nezlepší, budeme šetřit na nový.

3. PROSÍM O ŘEŠENÍ VZTEKÁNÍ AŠE

Dětem vadí, že se nedá s Ašem domluvit, když se naštve nebo urazí, protože tím narušuje práci celé skupiny, zvlášť nepříjemné je to v situacích, když se někam jde nebo jede.

Aš poprosil, že to chce řešit soukromě jen s Lindou. řešení je neveřejné (pouze na sdílené složce pro členy)


Usnesení ze dne 31.10.

přidáno: 18. 11. 2017 12:15, autor: Linda Pačesová

Děti chtějí nazývat parlament spíš "debata", rozhodně došly k závěru, že je potřeba
a
společně jsme se dohodly:


 • že bude probíhat podle potřeby - buď bude něco aktuálně k řešení hned

 • nebo se vyhlásí debata vždy, když budou v našem "návrhovníčku" 3 nové návrhy.

 • vyhrazený čas na debatu bude vždy půl hodinu před obědem.


Usnesení ze dne 23.10.

přidáno: 18. 11. 2017 12:13, autor: Linda Pačesová

 • otázku parlamentu jsme znovu otevřely a k naší radosti děti, které už do školy chodí déle, uznaly, že jim na tom, co se ve škole děje, záleží, a chtějí se podílet na tvorbě pravidel i chtějí být součástí diskuzí a hledat řešení.

 • přes prázdniny mají děti promyslet hlavně "formu", jak by měl parlament fungovat, abychom z něj měli všichni užitek (jak často budeme diskutovat, jak to bude s návrhy, vyhrazený čas, počet návrhů k řešení...).

 • A nejen děti, i my - průvodkyně - hledáme optimální řešení, aby to celé mělo smysl. Bylo fajn si vyzkoušet, jak parlament na dění ve třídě působí, i jak to působí, když ho najednou nemáme. I to totiž pomohlo ke zjištění, že vůbec není špatné hledat společná řešení našich každodenních situací, problémů a také vidět, co některé děti trápí. 

Usnesení ze dne 13.10.

přidáno: 18. 11. 2017 12:12, autor: Linda Pačesová

 • děti rozhodly, že potřebují od parlamentu pauzu (14 dnů) - protože diskuze byly opravdu náročné na soustředění a protože některá usnesení se pak nedodržovala

 • u nováčků zatím cítíme, že se necítí úplně součástí třídy a zájem o zapojení do společných řešení zatím chybí....věřím, že to chce čas, aby si zvykly na nové prostředí, pravidla a vzájemný respekt

Usnesení ze dne 9.10.

přidáno: 18. 11. 2017 12:11, autor: Linda Pačesová

1. VADÍ DLOUHÉ DEBATY O RŮZNÝCH VĚCECH

Děti se dohodly, že si budeme v debatách dávat přestávky.

2. OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ BODU O MEČOVÁNÍ VENKU

Děti se dohodly na následujících pravidlech:

 • nebude se mečovat u prolézačky, klouzačky, meč zde může zůstat položený

 • nemečovat v lesíku, pokud jsou tam ostatní děti

 • nemečovat v blízkosti ostatních dětí, které se hry nezúčastní

3. NÁVRH, ABY DĚTI NELEZLY NA ÚPLNÝ VRŠEK STROMU

Děti si samy zodpovědně ohlídají, kam až je bezpečné lézt.

4. OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ PRAVIDLA O BĚHÁNÍ PO TŘÍDĚ

 • bylo připomenuto, že téma se už na Parlamentu probíralo

 • platí pravidla z minulého Parlamentu, tj. běhání při organizované hře ano, jinak venku

5. NÁPISY, SPROSTÁ SLOVA PO STĚNÁCH TŘÍDY

 • děti se shodly, že sprostá slova do třídy nepatří

 • pokud má někdo potřebu vyjadřovat se sprostě, má možnost napsat vše na papír

6. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ PRO DĚTI, KTERÉ SE NECHTĚJÍ ZAPOJOVAT DO NABÍZENÝCH AKTIVIT NEBO NEDOKONČUJÍ 

PRÁCI

Děti se mohou na chvíli odreagovat, uvolnit činností, která neruší. Např.

 • Malování

 • zalézt si někam do koutku

 • prohlížet si, číst si

 • dělat něco souvisejícího s tématem

 • vyběhnout ven k bráně a zpátky

7. PRAVIDLA USNESENÁ PARLAMENTEM – ZNÁME JE VŠICHNI? POKUD NE, JAK TO ŘEŠIT?

 • Pravidla vystavit v obrázkové formě i pro děti, které neumí číst

 • děti se nabídly, že pravidla samy namalují

 • pravidla budou přichycena kolíčkem ve třídě

 • průvodci před víkendem doporučí dětem, aby si nová pravidla prohlédly
  o víkendu s rodiči na webu školy

8. JAK SE BUDE JMENOVAT TŘÍDA U VĚRKY?

Děti se po debatě o názvu dohodly na názvu SLUNEČNÁ TŘÍDA.

Usnesení ze dne 3.10.

přidáno: 18. 11. 2017 12:07, autor: Linda Pačesová

1. PROSBA, ABY BYLO VÍC ČEŠTINY + diskuze o centrech aktivit

Každé z dětí to má jinak. Krajině slov je věnován čas v úterý a v pátek. Kdo by chtěl češtiny víc, může si zvolit navíc ČJ v centrech aktivit (minimálně 2 centra z 6). Ke Krajině slov je možné se vrátit i individuálně po dokončení jiné práce. Děti, které chodí do školy méně než 5 dnů si mohou zvolit dny podle předmětu, kterému se chtějí věnovat.

Některé děti měly poznámku, že jim vadí centra aktivit, po diskuzi ale došly k závěru, že zde mají možnost volby, co je baví, o kterou by v případě zrušení C.A. přišly. Jelikož centra byla zatím pouze omezeně, dohodli jsme se, že to nejdřív vyzkoušíme.

2. PROSBA O ÚKOLY PRO 4.TŘÍDU NE PRO 1.

Diskuze na prosbu Aničky Poledníkové – úkoly pro 4.třídu jsou k dispozici. Anička ví, že bude mít připravené pracovní listy pro 4.třídu v případě, že se jí budou zdát jiné aktivity moc jednoduché.

3. BUĎME K SOBĚ LASKAVÍ

Lindina prosba s nabídkou pomoci při řešení konfliktů aneb učme se „žirafí řeč“. Důležité je mluvit s osobou, se kterou mám konflikt (ne: „on mi udělal“, ale „Maruško, vadí mi, žes mi….). Následuje vyslechnutí obou stran, co je za problém, a hledání řešení, co by každému pomohlo.

1-10 of 13