AKTUALITY

OBECNĚ

Od 1.9.2015 byl zahájen provoz školy Dokolečka v Doubravčicích pod záštitou spolku Dokolečka z.s. - škola funguje na principu domácího vzdělávání ve skupině.

Členské příspěvky (školné) pro rok 2017/18 jsou radou spolku stanoveny na 3000 Kč / měsíčně a to díky dobrovolné práci a pomoci rodičů. 

Rodiče dále přispívají na angličtinu s rodilým mluvčím, kterou zajišťuje Jazyková škola Carpinus.
SPONZOŘI

Rekonstrukce: rodina Pačesova
Vybavení: PT PROJECT, SICAR, FSVP Středočeského kraje, SYSCENTRUM
Provoz do 12/2016: PT PROJECT
Vzdělávání: ORP Český Brod
Pomůcky, výzdoba: 
ROSSMANN, ALBATROSMEDIA, Nadace KÉŽ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNY, rodiny přihlášených dětí, členové Dokolečka
a další dobří lidé, kteří nám pomáhají
(více v sekci Děkujeme)

NOVINKY

Škola Dokolečka se zapojuje do projektů: 

RECYKLOHRANÍ
72 HODIN DOBROVOLNICTVÍ
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
NOC S ANDERSENEM
UKLIĎME ČESKO
KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY

a je členem SÍTĚ PRO RODINU, z.s.
Vítáme vás po prázdninách

přidáno: 1. 9. 2017 12:49, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 1. 9. 2017 12:52 ]

Aktuálně připravujeme druhé nové prostory, které otevřeme pravděpodobně v polovině září. 
Nově bude klub komunitního vzdělávání navštěvovat 20 dětí a tak se budeme častěji dělit na různé skupiny. Těšíme se už na děti ve věku 6-10 let (0.-4.ročník).
Ve třídě budou tři průvodkyně plné elánu, nadšení a nápadů: Linda Pačesová, Marika Pithartová, Hana Nováková. 
Odpolední klub budou mít na starost prima maminky Martina Skýpalová, Dita Studecká a Věra Zajíčková (ta se bude na vás usmívat i každé ráno v ranním klubu).
Novinkou pro 0.-1.ročník bude zavedení metody rozvoje jazykových schopností dle profesora Elkonina, která pomáhá předcházet dyslektickým obtížím nebo je alespoň vytěsňuje při učení čtení. Věříme, že částečně může pomoci i dětem starším, které mají také problémy se čtením a psaním, proto ji budeme občasně zařazovat i do výuky českého jazyka.

Všechny kroužky začnou v říjnu - zatím víme jistě, že v úterý bude probíhat výuka hry na kytaru a ve čtvrtek výtvarné tvoření. Otevřeme 1x měsíčně také keramiku, pravděpodobně v úterý dopoledne.

Podrobnější informace k programu vám budeme zasílat pravidelně každý týden včetně jídelníčku.

Šťastný vstup do nového školního roku přeje tým Dokolečka!

ODPOLEDNÍ KLUB

přidáno: 29. 12. 2015 9:34, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 10. 1. 2017 8:18 ]

KLUB DOKOLEČKA OD 13 DO 16.30 hodin
V odpoledních hodinách budou moci děti (nejen ty zapsané ve škole) navštěvovat klub Dokolečka (místo školní družiny pro děti do 12 let), cena od 300Kč/měsíc (dle počtu dnů v týdnu). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Kapacita 16 dětí.

1-2 of 2