AKTUALITY

OBECNĚ

Od 1.9.2015 byl zahájen provoz školy Dokolečka 
v Doubravčicích pod záštitou spolku Dokolečka z.s. - škola funguje na principu domácího vzdělávání ve skupině.

Členské příspěvky (školné) pro rok 2017/18 jsou radou spolku stanoveny na 3000 Kč / měsíčně a to díky dobrovolné práci a pomoci rodičů. 

Rodiče dále přispívají na angličtinu s rodilým mluvčím, kterou zajišťuje Jazyková škola Carpinus.

NOVĚ: Z celkového počtu 12 zájemců jsme pro nový školní rok přijali 7 dětí.
SPONZOŘI

Prostory: 
rodina Pačesova, Věra Zajíčková

Vybavení:
PT PROJECT, SICAR, FSVP Středočeského kraje, SYSCENTRUM

Vzdělávání: 
ORP Český Brod

Pomůcky, výzdoba: 
ROSSMANN, ALBATROSMEDIA, Nadace KÉŽ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNY, Jindra Horynová, rodiny přihlášených dětí, členové Dokolečka 
a další dobří lidé, kteří nám pomáhají 
(více v sekci Děkujeme)

PROJEKTY

Škola Dokolečka se zapojuje do projektů: 

RECYKLOHRANÍ
72 HODIN DOBROVOLNICTVÍ
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
NOC S ANDERSENEM
UKLIĎME ČESKO
KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY
RODINA OFFLINE
GIVT.CZ
LES VE ŠKOLEa je členem SÍTĚ PRO RODINU, z.s.


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018

přidáno: 6. 3. 2018 1:27, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 10. 7. 2018 13:32 ]

TÁBOR MALÝ CHOVATEL A VÝTVARNÝ TÁBOR JSOU PODPOŘENY ČÁSTEČNĚ Z DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA PODPORU DĚTÍ A MLÁDEŽE. DĚKUJEME.

1) TÁBOR S ANGLIČTINOU - konaný ve spolupráci s jazykovou školou Carpinus z Českého Brodu. Jedná se o týdenní (pondělí-pátek) kurz: 3 hodiny angličtiny s rodilým mluvčím + doprovodný program. Můžete zvolit buď jen polodenní variantu nebo celodenní (8-15h). Věkový rozsah 3-12 let, rozdělení podle věku a pokročilosti. Pro uskutečnění tábora hledáme buď skupinu 6-8 dětí, nebo 12-16 dětí (ideální pro rozdělení dle pokročilosti).
Termín: 9.-13.7.
Kapacita: 16
Cena: 2000 Kč (polodenní) / 3000 Kč (celodenní)
 
 
2) VÝTVARNÝ TÁBOR - pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8-16h), téma LETÍME DO VESMÍRU, věkový rozsah 5-15let (děti budou rozdělené do dvou skupin dle věku).
Termín: 13.-17.8.
Kapacita: 22
Cena: 1500 Kč
 
3) MALÝ CHOVATEL - pořádá Dokolečka z.s., týdenní tábor (po-pá, 8-16), v dopolední části by se děti učily starat o zvířátka, krmit je, pozorovat, v odpolední části by chodily na výpravy, pracovaly by na své zvířecí knížce, dále volná hra, pohybové a výtvarné aktivity. 
Termín: 30.7.-3.8.
Kapacita: 15
Cena: 1500 Kč 
 

5.12. Mikuláš

přidáno: 11. 12. 2017 2:24, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 11. 12. 2017 2:33 ]

V den, kdy chodí po návštěvách Mikuláš s andělem a čertem, se objevili v naší třídě zmenšené postavičky této tradice a napjatě očekávaly, až dorazí děti ze školky. Před duhovou třídou jsme čekali na Oranžovou třídu předškoláků, ve Slunečné třídě přivítaly postavičky třídu Zelenou. Nejdříve jim společně předvedly, jak se můžou mezi sebou zlobit a pak už byly připravené předat balíčky za odměnu. Však i na ně za tak krásné převleky čekala odměna. Mňam.

Rozsvícení stromečku a vánoční jarmark

přidáno: 11. 12. 2017 2:15, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 11. 12. 2017 2:37 ]

2.12. jsme společně s MŠ Doubravka rozsvítili stromeček v kulturním sále i na návsi. Na pódiu jsme ukázali skřítkům Podzimáčkům, co to jsou vánoce, zazpívali jsme jim písničky za doprovodu kytary a naše třída měla připravený i pohyblivý Betlém.

Díky dětem i rodičům jsme na jarmarku prodávali krásné výrobky i dobrůtky a naše komunitní škola utržila krásných 4 300 Kč. Je teď na dětech, aby vybraly, co za utržené peníze nakoupíme do třídy.

Děkujeme všem za podporu, účast i povzbuzení.

DĚKUJEME ZA PODPORU PROJEKTU NA STARTOVAČI

přidáno: 23. 10. 2017 8:16, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 18. 11. 2017 14:14 ]

Dokolečka otevřelo projekt, kde může kdokoliv z vás přispět na rekonstrukci a vybavení nového prostoru. Ten bude sloužit pro setkávání rodičů s dětmi i jako doplňkový prostor pro žáčky komunitní školy.
Princip "startovacích projektů" spočívá v tom, že projekt získá finance pouze za podmínky, že se podaří nasbírat celou cílovou částku. Pokud se to nepodaří, projekt není úspěšný a všechny vaše příspěvky se vám vrátí zpět, takže o peníze rozhodně nepřijdete, to se nemusíte bát, ale Dokolečka nic nedostane. Za váš příspěvek si navíc můžete vybrat odměnu, i volba částky je na vás.
Cílovou částku bychom měli stihnout nasbírat do 20.11. A PODAŘILO SE - 100% DOSÁHL PROJEKT 16.11., TO JE SKVĚLÉ!
Děkujeme všem za podporu i za předání dál. 
Odkaz na projekt naleznete zde: startovač - Dokolečka

Vítáme vás po prázdninách

přidáno: 1. 9. 2017 12:49, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 1. 9. 2017 12:52 ]

Aktuálně připravujeme druhé nové prostory, které otevřeme pravděpodobně v polovině září. 
Nově bude klub komunitního vzdělávání navštěvovat 20 dětí a tak se budeme častěji dělit na různé skupiny. Těšíme se už na děti ve věku 6-10 let (0.-4.ročník).
Ve třídě budou tři průvodkyně plné elánu, nadšení a nápadů: Linda Pačesová, Marika Pithartová, Hana Nováková. 
Odpolední klub budou mít na starost prima maminky Martina Skýpalová, Dita Studecká a Věra Zajíčková (ta se bude na vás usmívat i každé ráno v ranním klubu).
Novinkou pro 0.-1.ročník bude zavedení metody rozvoje jazykových schopností dle profesora Elkonina, která pomáhá předcházet dyslektickým obtížím nebo je alespoň vytěsňuje při učení čtení. Věříme, že částečně může pomoci i dětem starším, které mají také problémy se čtením a psaním, proto ji budeme občasně zařazovat i do výuky českého jazyka.

Všechny kroužky začnou v říjnu - zatím víme jistě, že v úterý bude probíhat výuka hry na kytaru a ve čtvrtek výtvarné tvoření. Otevřeme 1x měsíčně také keramiku, pravděpodobně v úterý dopoledne.

Podrobnější informace k programu vám budeme zasílat pravidelně každý týden včetně jídelníčku.

Šťastný vstup do nového školního roku přeje tým Dokolečka!

ODPOLEDNÍ KLUB

přidáno: 29. 12. 2015 9:34, autor: Linda Pačesová   [ aktualizováno 10. 1. 2017 8:18 ]

KLUB DOKOLEČKA OD 13 DO 16.30 hodin
V odpoledních hodinách budou moci děti (nejen ty zapsané ve škole) navštěvovat klub Dokolečka (místo školní družiny pro děti do 12 let), cena od 300Kč/měsíc (dle počtu dnů v týdnu). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Kapacita 16 dětí.

1-6 of 6