O NÁS

Projekt Klubu komunitního vzdělávání vznikl ve spolupráci rodičů kolem Dokolečka z.s. již na jaře roku 2014. Díky němu jsme poznali spoustu zajímavých osobností, setkali se s lidmi podobného smýšlení, pochopili jsme principy a možnosti vzdělávání v naší zemi. Také díky společnému setkávání se snažíme utvářet komunitu rodičů, kteří chtějí nejen zajistit vzdělání svým dětem, ale zároveň ho utvářet.

Kdo je Dokolečka z.s.?

Jsme spolek, který funguje v obci Doubravčice už od roku 2007. Přijít mezi nás může kdokoliv, stejně tak se může stát naším aktivním členem, když bude chtít s námi spolupracovat. Kromě pravidelného programu pro děti nejrůznějšího věku, je tu program i pro dospělé. Organizujeme také akce pro veřejnost nebo se na nich podílíme. Jsme neziskovou organizací, proto nejsme založeni za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti. Jsme členem střešní organizace – Sítě pro rodinu, z.s.

ÚČEL A POSLÁNÍ:

Účelem a posláním spolku je podpora a rozvoj místní komunity s důrazem na zdravou fungující rodinu, tedy prevence patologických jevů ve společnosti a řešení sociální izolace místních obyvatel.

HLAVNÍ ČINNOST má charakter veřejně prospěšné činnosti a patří sem zejména tyto aktivity:

 • Zajištění prostoru pro setkávání rodin, rodičů, dětí a dospělých a provoz tohoto centra pro rodinu
 • Poskytnutí možnosti plnohodnotného trávení volného času pro děti i dospělé
 • Poskytnutí možnosti vzdělávání dětí, mládeže i dospělých
 • Organizace svépomocných skupin, pravidelných kurzů a zájmových kroužků pro děti, mládež, i dospělé, hlídání dětí v herně, pořádání seminářů a besed a různé jednorázové akce
 • Provoz Klubu komunitního vzdělávání: program „vzdělávání dětí mladšího školního věku“
 • Pořádání akcí pro širokou veřejnost, zaměřených zejména na akce pro celé rodiny
 • Provoz klubovny pro smysluplné trávení volného času dětí mladšího školního věku, včetně knihovny pro členy spolku
 • Činnost na podporu a posílení role rodiny ve společnosti, a také na integraci dětí a rodin z národnostních
  a sociálních menšin, i dětí postižených
 • Ochrana a práce s dětmi a mládeží, s osobami zdravotně postiženými či jinak znevýhodněnými
 • Spolupráce se státními orgány a organizacemi, s fyzickými i právnickými osobami, s orgány místní samosprávy a s podobně zaměřenými institucemi.
Podřízené stránky (1): NÁŠ TÝM