VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "UČÍME SE NAVZÁJEM"

DOubravčickáKOmunitníLaskaváEkologickáČinorodáKAmarádská

Škola v Doubravčicích

Klub komunitního vzdělávání propojuje a vytváří komunitu se společnou hodnotou v oblasti vzdělávání.

Základními kameny vzdělávání naší školy jsou:

 • budování vztahů založených na důvěře s použitím principů demokracie (ideálně sociokracie)
  a nenásilné komunikace

  • JÁ” - posilování vtahu k sobě samému, rozvíjení vlastních talentů a zájmů

  • MY” - posilování vztahu k druhým, komunikace, spolupráce

  • KOMUNITA” - posilování vztahů s lidmi okolo školy (škola je živým organismem, kde
   i rodiče/blízcí dospělí jsou součástí týmu)

 • budování zodpovědnosti

  • JÁ” - jsem zodpovědný za to, co se učím, jak se rozhoduji, jaké si stanovuji cíle

  • MY” - jsem zodpovědný za svoje chování k druhým, nesu následky svého jednání, jsem součástí celku a mohu ovlivnit, jak bude organismus školy fungovat uvnitř

  • KOMUNITA” - spolurozhodování o fungování/prezentaci organismu školy navenek

 • budování porozumění ( = smysluplnost)

  • sám sobě: co a proč se učím, co chci rozvíjet, co jsou mé silné stránky

  • druhým: vnímaní pocitů druhých, pochopení a komunikace s porozuměním

  • světu: učím se, protože mi to dává smysl, rozumím tomu a nebo vím, kam to směřuje

 • budování pevného základu

  • jak se učit (při dosahování svých vzdělávacích i životních cílů)

  • učíme se navzájem (dospělí, starší děti, mladší děti) - vzájemné obohacování

  • učíme se pro život/životem - rozvíjení schopností, dovedností, znalostí a kompetencí důležitých pro současný i budoucí život (další vzdělávání, zaměstnání, budoucí vztahy)