AKTUALITY

AKTUÁLNĚ PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ V DOKOLEČKU - 1. A 2.STUPEŇ

Přihlášky nových zájemců o členství v Klubu komunitního vzdělávání přijímáme do 20.4.2023 (pořadí přijetí přihlášek nehraje v přijímacím řízení roli). 

1.stupeň:

ZKUŠEBNÍ TÝDEN pro zájemce o 1.třídu. Slibujeme si od toho, že více poznáte prostředí, průvodce, fungování, a my zase vás a vaše děti. Absolvování zkušebního týdne je jednou z podmínek následného přijetí vašeho dítěte/vašich dětí.

- zkušební týden bude probíhat ve dnech 25.-27.4.2023:

ÚTERÝ - program pro děti v prostorách školy

STŘEDA - den otevřených dveří

ČTVRTEK - program pro děti mimo školu (výlet), setkání rodičů = zájemců v prostorách školy


- zájemci o přijetí do jiných ročníků (2.-5.) by měli absolvovat zkušební dny ve škole ve skupině svých vrstevníků 

BĚHEM DUBNA/KVĚTNA ideálně, týden je dobrou ochutnávkou všeho, co se u nás děje


2.stupeň:

Podmínkou přijetí je:

- absolvování přijímacích pohovorů: 30 minut bychom rádi mluvili s rodiči/rodičem, 30 minut s dítětem, v 2.polovině března

- vypracovaný plán studia (dítě) - zadání najdete na webu v sekci 2.stupeň (http://komunitniskola.dokolecka.cz/uvodni/2-stupen)

- dotazník k očekávaným výstupům (rodič i dítě) - při pohovorech s dotazníkem budete seznámeni


Do 15.5. budete vyrozuměni, zda jsme vaše dítě ke vzdělání v naší škole přijali.

OBECNĚ

Od 1.9.2015 byl zahájen provoz komunitní školy Dokolečka v Doubravčicích pod záštitou spolku Dokolečka z.s. - škola poskytuje vzdělání domácím školákům, kteří jsou zapsaní v registrovaných kmenových školách (v současnosti spolupracujeme zejména se ZŠ Hučák, ZŠ Heuréka).

Kapacita školy je 40 míst na 1.stupni a 20 míst na 2.stupni.

Nově jsou od 1.7.2023 stanoveny roční členské příspěvky a to ve výši
90.000 Kč/ročně na jedno dítě, sleva pro sourozence není stanovena, u 3. a dalších sourozenců sleva 25%.

Odpolední klub je díky podpoře z ESF pro děti zdarma (do 12/2022). Rodiče přispívají na výuku anglického jazyka a je také možné domluvit odebírání obědů (spolupracujeme s firmou Almed).

SPONZOŘI

Prostory: 

rodina Pačesova, Věra Zajíčková, Obec Doubravčice, IROP

Vybavení:

PT PROJECT, SICAR, FSVP Středočeského kraje, SYSCENTRUM, ESF, AVAST FOUNDATION, IROP

Vzdělávání: 

ORP Český Brod, MAS Pošembeří a Podlipansko

Drobné dary a výpomoc:

členové Dokolečka a jeho příznivci