AKTUALITY

AKTUÁLNĚ PRO ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ V DOKOLEČKU - 1. A 2.STUPEŇ

Jelikož nepatříme do systému registrovaných škol, neprobíhá u nás klasický zápis. Zájemci mají možnost individuální konzultace a náslechů ve třídě.


Probíhá to ideálně tak, že se nejdříve přijedete podívat, jestli se Vám bude prostředí zamlouvat, jestli na Vás budeme působit dobře my, průvodkyně, jestli budete mít opravdu chuť do této naší "školičky" chodit. Když přijedete v čase mimo vyučování, tak budeme mít určitě větší prostor na povídání, Vaše i naše otázky a oťukání se. Pokud bude první dojem ok, pak se můžeme domluvit i na návštěvě přímo ve výuce. Termín je potřeba si domluvit alespoň týden před plánovanou návštěvou.

Náhledy do výuky: řešíme individuálně, ale omezujeme na maximálně 2x za měsíc.


Předpokládáme, že budeme moci pro příští rok nabídnout cca 5-7 volných míst pro prvňáčky a cca 3 místa pro externí zájemce o 2.stupeň

Při výběru dětí posuzujeme zejména:

  • přístup rodičů ke vzdělávání dětí

  • "genderovou" vyváženost (vyrovnaný počet chlapců a dívek)

  • interakce dítěte ve skupině ve zkušebním dnu/týdnu (týká se jen 1.stupně)

  • ročník, do kterého nastupují (přijímáme děti od 0. do 6.třídy)

Přihlášky nových zájemců o členství v Klubu komunitního vzdělávání přijímáme do 20.4.2023 (pořadí přijetí přihlášek nehraje v přijímacím řízení roli).

1.stupeň:

Novinkou je tzv. ZKUŠEBNÍ TÝDEN, kdy se skupinka dětí zájemců o první třídu (příp. nultý ročník) začlení do programu školy. Slibujeme si od toho, že více poznáte prostředí, průvodce, fungování, a my zase vás a vaše děti. Proto máte-li o vzdělávání u nás zájem a ještě jste nepodali přihlášku, ozvěte se, ať vás můžeme včas kontaktovat s informacemi o průběhu týdne na zkoušku. Absolvování zkušebního týdne je jednou z podmínek následného přijetí vašeho dítěte/vašich dětí.

- zkušební týden bude probíhat koncem dubna.

- zájemci o přijetí do jiných ročníků (2.-5.) by měli absolvovat zkušební dny ve škole ve skupině svých vrstevníků


2.stupeň:

Podmínkou přijetí je:

- absolvování přijímacích pohovorů: 30 minut bychom rádi mluvili s rodiči/rodičem, 30 minut s dítětem, v 2.polovině března

  • rodiče: zajímá nás přístup ke vzdělávání dětí, zkušenosti s jiným než klasickým vzděláváním, očekávání výstupů, spolupráce a finanční možnosti

  • dítě: povídání si o studijním plánu, který by mělo mít připravený a do 1.3. odevzdaný/odeslaný do Dokolečka

- vypracovaný plán studia (dítě) - zadání najdete na webu v sekci 2.stupeň (http://komunitniskola.dokolecka.cz/uvodni/2-stupen)

- podpis dohody o očekávaných výstupech (rodič) - při pohovorech s dohodou budete seznámeni


Do 15.5. budete vyrozuměni, zda jsme vaše dítě ke vzdělání v naší škole přijali.


Vzory přihlášek je možné si stáhnout v sekci dokumenty. Povinné přílohy k přihlášce není nutné dodat do uvedeného data, to jsou formality, které můžeme řešit společně i po přijetí dítěte ke vzdělávání. Důležité je, aby dítě absolvovalo zápis na jakoukoliv základní školu zapsanou v rejstříku školství. Z hlediska nutných příloh dále doporučujeme brzké objednání do pedagogicko-psychologické poradny, bez tohoto doporučení není možné zažádat o individuální vzdělávání.

Těšíme se na nové zájemce, kteří obohatí naši komunitu!


OBECNĚ

Od 1.9.2015 byl zahájen provoz komunitní školy Dokolečka v Doubravčicích pod záštitou spolku Dokolečka z.s. - škola poskytuje vzdělání domácím školákům, kteří jsou zapsaní v registrovaných kmenových školách (v současnosti spolupracujeme zejména se ZŠ Hučák, ZŠ Heuréka).

Kapacita školy je 40 míst na 1.stupni a 20 míst na 2.stupni.

Nově jsou od 1.7.2023 stanoveny roční členské příspěvky a to ve výši
90.000 Kč/ročně
na jedno dítě, sleva pro sourozence není stanovena, u 3. a dalších dětí bude řešena individuálně.

Odpolední klub je díky podpoře z ESF pro děti zdarma (do 12/2022). Rodiče přispívají na výuku anglického jazyka a je také možné domluvit odebírání obědů (spolupracujeme s firmou Almed).

SPONZOŘI

Prostory:

rodina Pačesova, Věra Zajíčková, Obec Doubravčice, IROP

Vybavení:

PT PROJECT, SICAR, FSVP Středočeského kraje, SYSCENTRUM, ESF, AVAST FOUNDATION, IROP

Vzdělávání:

ORP Český Brod, MAS Pošembeří a Podlipansko

Drobné dary a výpomoc:

členové Dokolečka a jeho příznivci