VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "UČÍME SE NAVZÁJEM"

DOubravčickáKOmunitníLaskaváEkologickáČinorodáKAmarádská

Škola v Doubravčicích

Klub komunitního vzdělávání propojuje a vytváří komunitu se společnou hodnotou v oblasti vzdělávání.

Základními kameny vzdělávání naší školy jsou:

  • budování vztahů založených na důvěře s použitím principů demokracie (ideálně sociokracie) a nenásilné komunikace

    • “JÁ” - posilování vtahu k sobě samému, rozvíjení vlastních talentů a zájmů

    • “MY” - posilování vztahu k druhým, komunikace, spolupráce

    • “KOMUNITA” - posilování vztahů s lidmi okolo školy (škola je živým organismem, kde i rodiče/blízcí dospělí jsou součástí týmu), sounáležitost

  • budování zodpovědnosti

    • “JÁ” - jsem zodpovědný za to, co se učím, jak se rozhoduji, jaké si stanovuji cíle

    • “MY” - jsem zodpovědný za svoje chování k druhým, nesu následky svého jednání, jsem součástí celku a mohu ovlivnit, jak bude organismus školy fungovat uvnitř

    • “KOMUNITA” - spolurozhodování o fungování/prezentaci organismu školy navenek

  • budování porozumění ( = smysluplnost)

    • sám sobě: co a proč se učím, co chci rozvíjet, co jsou mé silné stránky

    • druhým: vnímaní pocitů druhých, pochopení a komunikace s porozuměním

    • světu: učím se, protože mi to dává smysl, rozumím tomu a nebo vím, kam to směřuje

  • budování pevného základu

    • jak se učit (při dosahování svých vzdělávacích i životních cílů)

    • učíme se navzájem (dospělí, starší děti, mladší děti) - vzájemné obohacování

    • učíme se pro život/životem - rozvíjení schopností, dovedností, znalostí a kompetencí důležitých pro současný i budoucí život (další vzdělávání, zaměstnání, budoucí vztahy)