DĚTSKÝ KLUB

Projekt financovaný z ESF:

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008021

termín realizace: od 1.8.2018 do 30.6.2021

název: DOKOLEČKA - DĚTSKÝ KLUB

realizuje: Dokolečka z.s.

cíl projektu:

Cílem projektu je zřídit dětský klub s kapacitou 16 dětí denně, který pomůže v celkovém souhrnu 18 rodičům. Minimální obsazenost se počítá 10 dětí (60%).

Mezi další cíle projektu patří i možnost poskytnout oběma rodičům šanci si udržet preferovanou práci na plný úvazek, která je v důsledku i náležitě finančně ohodnocena, a dále nabídnout prostor pro maximální soustředění se na kariérní růst a pracovní postup. V Doubravčicích, vzdálených od centra Prahy 60-90 minut autem, se tento problém týká i zkrácených pracovních úvazků.

Projekt dětského klubu bude poskytovat všestranně univerzální a standardní skladbu volnočasových aktivit péče o děti. Nejedná se o aktivity dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. Hlavním cílem je vytvořit pro rodiče bezpečné a stabilní prostředí, kde mohou své děti bez problémů pravidelně umísťovat, a kde mohou děti přínosně strávit čas v době mimo školní vyučování. Hlavní náplní programu pro děti budou nejrůznější hry a aktivity zábavného charakteru, jako jsou edukativní stolní hry a hry rozvíjející dětskou tvořivost, hudební nástroje (např. orfovy nástroje, zvonkohry a jiné). Dětem bude k dispozici populárně-naučná literatura a nejrůznější didaktické pomůcky pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, stavebnice rozvíjející kreativitu. Děti budou moci také využít výtvarného kroužku pro jejich kreativní tvorbu.V neposlední řadě bude dětem umožněno trávit čas venku aktivním pohybem a různými hrami či jít s pracovníkem/pracovnicí klubu na procházku po okolí.

cílová skupina:

rodiče s malými dětmi

klíčové aktivity projektu:

a) Vytvoření podmínek pro dětský klub - nezbytné materiálové vybavení, drobné stavební úpravy objektu klubu a sestavení realizačního týmu

b) Odpolední provoz klubu - po tříletou dobu trvání projektu, bude klub fungovat na odpolední denní bázi, s provozní dobou výhodnou pro rodiče mezi 13,00 - 18,00 hodinou (navazující na konec vyučování v okolních ZŠ) s plánovanou účastí 16 dětí

c) Řízení, koordinace a vyhodnocení projektu

partneři projektu:

ZŠ Tyršova, Český Brod

ZŠ Žitomířská, Český Brod