INFORMACE PRO ZÁJEMCE
O KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V DOKOLEČKU - 1. i 2.stupeň

Jelikož nepatříme do systému registrovaných škol, neprobíhá u nás klasický zápis. Zájemci mají možnost individuální konzultace a náslechů ve třídě

Termíny si domluvíte zde: zajemci@dokolecka.cz


Probíhá to ideálně tak, že se nejdříve přijedete podívat, jestli se Vám bude prostředí zamlouvat, jestli na Vás budeme působit dobře my, průvodkyně, jestli budete mít opravdu chuť do této naší "komunitní školy" chodit. Když přijedete v čase mimo vyučování, tak budeme mít určitě větší prostor na povídání, Vaše i naše otázky a oťukání se. Pokud bude první dojem ok, pak se můžeme domluvit i na návštěvě přímo ve výuce. Termín je potřeba si domluvit alespoň týden před plánovanou návštěvou. 

Náhledy do výuky: řešíme individuálně, ale omezujeme na maximálně 2x za měsíc.


Předpokládáme, že budeme moci pro příští rok nabídnout cca 7 volných míst pro prvňáčky a min. 2 místa do 6.třídy

Při výběru dětí posuzujeme zejména:

Přihlášky nových zájemců o členství v Klubu komunitního vzdělávání přijímáme do 31.3. (pořadí přijetí přihlášek nehraje v přijímacím řízení roli). 

1.stupeň:

Podmínkou je tzv. ZKUŠEBNÍ TÝDEN, kdy se skupinka dětí zájemců o první třídu (příp. nultý ročník) začlení do programu školy. Slibujeme si od toho, že více poznáte prostředí, průvodce, fungování, a my zase vás a vaše děti. Proto máte-li o vzdělávání u nás zájem a ještě jste nepodali přihlášku, ozvěte se, ať vás můžeme včas kontaktovat s informacemi o průběhu týdne na zkoušku. Absolvování zkušebního týdne je jednou z podmínek následného přijetí vašeho dítěte/vašich dětí.

- zkušební týden bude probíhat koncem dubna

- zájemci o přijetí do jiných ročníků (2.-5.) by měli absolvovat zkušební týden ve škole ve skupině svých vrstevníků


2.stupeň:

Podmínkou přijetí je:

- absolvování přijímacích pohovorů: 30 minut bychom rádi mluvili s rodiči/rodičem, 30 minut s dítětem, v průběhu března

- vypracovaný plán studia (dítě) - zadání najdete na webu v sekci 2.stupeň (plán studia)

- dohoda o očekávaných výstupech (rodič) - při pohovorech s dohodou budete seznámeni


Do 15.5. budete vyrozuměni, zda jsme vaše dítě ke vzdělání v naší škole přijali.


Vzory přihlášek je možné si stáhnout v sekci dokumenty. Povinné přílohy k přihlášce není nutné dodat do uvedeného data, to jsou formality, které můžeme řešit společně i po přijetí dítěte ke vzdělávání. Důležité je, aby dítě absolvovalo zápis na jakoukoliv základní školu zapsanou v rejstříku školství. Z hlediska nutných příloh dále doporučujeme brzké objednání do pedagogicko-psychologické poradny, bez tohoto doporučení není možné zažádat o individuální vzdělávání. 

Těšíme se na nové zájemce, kteří obohatí naši komunitu! 

Kontaktujte nás zde: zajemci@dokolecka.cz