O NÁS

Projekt Klubu komunitního vzdělávání vznikl ve spolupráci rodičů kolem Dokolečka z.s. již na jaře roku 2014. Díky němu jsme poznali spoustu zajímavých osobností, setkali se s lidmi podobného smýšlení, pochopili jsme principy a možnosti vzdělávání v naší zemi. Také díky společnému setkávání se snažíme budovat komunitu rodičů, kteří chtějí nejen zajistit vzdělání svým dětem, ale zároveň ho utvářet.

Jsme školou otevřenou různým pedagogickým směrům, inspirujeme se různými metodami a programy (Jenský plán, Začít spolu, Respektující výchova, Konstruktivismus, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, apod.). Věříme, že neexistuje jedna konkrétní metoda či směr, který by vyhovoval všem bez výjimek. Vždy se řídíme individuálními potřebami a vnitřním naladěním dětí a podle toho volíme adekvátní metody a výukové postupy, které odpovídají konstruktivistickému pojetí vzdělávání.

Kdo je Dokolečka z.s.?

Jsme spolek, který funguje v obci Doubravčice už od roku 2007. Přijít mezi nás může kdokoliv, stejně tak se může stát naším aktivním členem, když bude chtít s námi spolupracovat. Kromě pravidelného programu pro děti nejrůznějšího věku, je tu program i pro dospělé. Organizujeme také akce pro veřejnost nebo se na nich podílíme. Jsme neziskovou organizací, proto nejsme založeni za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti. 

ÚČEL A POSLÁNÍ:

Účelem a posláním spolku je podpora a rozvoj místní komunity s důrazem na zdravou fungující rodinu, tedy prevence patologických jevů ve společnosti a řešení sociální izolace místních obyvatel.

HLAVNÍ ČINNOST má charakter veřejně prospěšné činnosti a patří sem zejména tyto aktivity: