PRÁZDNINY V DOKOLEČKU

Projekt financovaný z ESF:

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009264

termín realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2021

název: PRÁZDNINY V DOKOLEČKU

realizuje: Dokolečka z.s.

cíl projektu:

Dokolečka z.s. počítá v období 3 let (2019 - 2021) s realizací celkem devíti turnusů příměstských táborů

pro cca 40-44 dětí ročně se zaměřením (dle současné poptávky) na výtvarné aktivity a rozvoj znalostí

anglického jazyka hravou formou, kterou běžná výuka neumožňuje.

Celková maximální kapacita provozovaných zařízení, tzv. okamžitá kapacita, bude 28 dětí a v průběhu 3

let počítáme s podporou minimálně 44 rodičů.

Projekt přináší pomoc rodinám s dětmi (zejména žáky I. st. ZŠ), které potřebují řešit v období letních

prázdnin péči o děti.

cílová skupina:

Osoby pečující o malé děti

klíčové aktivity projektu:

a) Vytvoření venkovního zázemí pro příměstské tábory

b) Příprava a realizace výtvarného tábora pro mladší děti

c) Příprava a realizace výtvarného tábora pro starší děti

d) Příprava a realizace tábora s angličtinou - Summer camp

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021— 26.3.2021

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020 — 8.2.2020 22:06:59

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019 — 10.4.2019 19:53:53