NÁŠ TÝM

průvodce dětí světem vzdělání:

Linda Pačesová - v komunitní škole působí od roku 2015, vystudovala ČVUT, fakultu architektury, je maminkou 4 dětí a zakladatelkou spolku Dokolečka. Pro svou práci s dětmi v centru pro rodinu si doplnila vzdělání jako pedagog volného času, dále prošla rekvalifikačním kurzem péče o děti ve věku 0-10 let, a také absolvovala kurz Začít spolu, kurz Kritického myšlení, letní školu Matematiky dle prof.Hejného, základy genetické metody čtení, a další semináře zaměřené na hudební, výtvarné i pohybové aktivity. Absolvovala kurz Výchova bez poražených / Škola bez poražených.

Marika Pithartová - v komunitní škole působí od roku 2016, maminka 3 dětí, zakladatelka rodinného centra Šemberka v Poříčanech, laktační poradkyně, lektorka, zdravotní sestra. Pro práci s dětmi čerpá ze zkušenosti domácí školy, absolvovala letní školu Matematiky dle prof. Hejného a kurz jazykového rozvoje dle prof.Elkonina. Absolvovala kurz Výchova bez poražených / Škola bez poražených.

Kateřina Kučerová - v komunitní škole působí od roku 2018, dříve pracovala jako asistentka na 1.st. ZŠ Světice, živí se také jako bytová designérka, je maminkou dvojčat, absolvovala letní školu pro pedagogy se zaměřením na jazykový rozvoj dle prof. Elkonina a matematiku dle prof.Hejného. Absolvovala kurz Výchova bez poražených / Škola bez poražených.

Alena Machová - v komunitní škole působí od roku 2019, má za sebou bakalářské studium speciální pedagogiky, vede kroužek keramiky a logopedie, je maminkou dvou dětí, které učí i doma, absolvovala letní školu pro pedagogy a specializuje se na práci s dětmi 1. a 2.třídy.

další průvodci a lektoři:

Tereza Pithartová, Eva Horejcová - zaměřené hlavně na outdoorové aktivity a poznávání přírody

Eva Čečetková - angličtina pro 3. a 4.třídu

Kateřina Dřízhalová - jazyková škola Mortimer, angličtina pro 1.-7.třídu

lektoři 2.stupně:

Linda Pačesová (garant, matematika, český jazyk)

Jiří Čečetka (anglický jazyk)

Tereza Pithartová (přírodopis)

Martin Toulec (dějepis)

Martina Skýpalová (zeměpis)

Karolina Medková (literatura)

Jan Koháček a Martin Pačes (fyzika)

Luděk Švejda (chemie)

průvodce dětí světem volnočasových a klubových aktivit:

Tereza Pithartová, Věra Zajíčková, Renata Kulvejtová, Dita Studecká, Martina Skýpalová, Martina Wantochová, Jana Peroutková

další rodiče, kteří byli u založení školy:

Klára a Marek Nikolaidesovi, Bára a Karel Riegerovi, Martin Pačes, Gabriela a Tomáš Píclovi, Šárka a Martin Hladíkovi