NÁŠ TÝM

průvodce dětí světem vzdělání:

Linda Pačesová - v komunitní škole působí od roku 2015, vystudovala ČVUT, fakultu architektury, je maminkou 4 dětí a zakladatelkou spolku Dokolečka. Pro svou práci s dětmi v centru pro rodinu si doplnila vzdělání jako pedagog volného času, dále prošla rekvalifikačním kurzem péče o děti ve věku 0-10 let, a také absolvovala kurz Začít spolu, kurz Kritického myšlení, letní školu Matematiky dle prof.Hejného, základy genetické metody čtení, a další semináře zaměřené na hudební, výtvarné i pohybové aktivity. Absolvovala kurz Výchova bez poražených / Škola bez poražených.

Marika Pithartová - v komunitní škole působí od roku 2016, maminka 3 dětí, zakladatelka rodinného centra Šemberka v Poříčanech, laktační poradkyně, lektorka, zdravotní sestra. Pro práci s dětmi čerpá ze zkušenosti domácí školy, absolvovala letní školu Matematiky dle prof. Hejného a kurz jazykového rozvoje dle prof.Elkonina. Absolvovala kurz Výchova bez poražených / Škola bez poražených.

Kateřina Kučerová - v komunitní škole působí od roku 2018, vystudovala pedagogickou fakultu, dříve pracovala jako asistentka na 1.st. ZŠ Světice, živí se také jako bytová designérka, je maminkou dvojčat, absolvovala letní školu pro pedagogy se zaměřením na jazykový rozvoj dle prof. Elkonina a matematiku dle prof.Hejného. Absolvovala kurz Výchova bez poražených / Škola bez poražených.

Alena Machová - v komunitní škole působí od roku 2019, má za sebou bakalářské studium speciální pedagogiky, vede kroužek keramiky a logopedie, je maminkou dvou dětí, které učí i doma, absolvovala letní školu pro pedagogy i matematiku dle prof.Hejného a specializuje se na práci s dětmi 1. a 2.třídy.

další průvodci a lektoři:

Tereza Koháčková, Eva Horejcová - zaměřené hlavně na outdoorové aktivity a poznávání přírody, projektové dny

Eva Čečetková - angličtina pro 4. -5.třídu, projektové dny

Tereza Brangan - angličtina pro 6.-9.třídu, práce v tandemu, osobnostní rozvoj

Renata Kulvejtová - práce v tandemu 4.-5. třída

Hajer Aloui - angličtina pro 1.-3.třídu, francouzština 8.-9.třída

lektoři 2.stupně:

Linda Pačesová (garant, matematika, český jazyk)

Tereza Brangan (anglický jazyk)

Tereza Koháčková (přírodopis)

Martin Toulec, Kateřina Kučerová (dějepis)

Martina Skýpalová (zeměpis, matematika)

Marika Pithartová (literatura)

Jan Koháček a Martin Pačes (fyzika)

Barbora Mišková (chemie)

průvodce dětí světem volnočasových a klubových aktivit:

Tereza Koháčková, Dita Studecká

další rodiče, kteří byli u založení školy:

Klára a Marek Nikolaidesovi, Bára a Karel Riegerovi, Martin Pačes, Věra Zajíčková, Gabriela a Tomáš Píclovi, Šárka a Martin Hladíkovi