Klub komunitního vzdělávání

Dokolečka z.s.

Metody


  • Sociokratický model komunikace:

Škola bez poražených

Nenásilná komunikace

  • Projektová výuka

  • Matematika dle prof.Hejného

  • Kritické myšlení

  • Jazykový rozvoj dle prof.Elkonina

  • Mapy učiva - individuální plány

Principy

SPOLUPRÁCE

ZODPOVĚDNOST

ROZVOJ OSOBNOSTI

SOUNÁLEŽITOST

SVOBODA, která končí tam, kde začíná svoboda druhého

Společná hodnota - vize:

Svobodný rozvoj osobnosti, spolupráce a odpovědnosti.

UČÍME SE NAVZÁJEM

DOubravčická KOmunitní Laskavá Ekologická Činorodá KAmarádská ŠKOLA

https://givt.cz/dokolecka-z-s