Klub komunitního vzdělávání Dokolečka - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477

Dokolečka z.s. uspěl v žádosti o dotaci v Evropském fondu pro regionální rozvoj, IROP, s projektem: Klub komunitního vzdělávání Dokolečka, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477

Cílem projektu je vytvoření vhodných prostor pro vzdělávání v klíčových kompetencích. vytvoření inspirativního a podnětného prostředí pro děti

navštěvující komunitní vzdělávání. Stavební úpravy zajišťující nové výukové prostory, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových

kompetencích pro zájmové neformální vzdělávání (přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory), pro žáky komunitní

školy, tak i pro volnočasové aktivity, ve vazbě na uplatnění na trhu práce s ohledem na regionální potřeby trhu práce. Nově vzniklé prostory budou řešeny bezbariérově podpoří se tak sociální inkluze, prostřednictvím stavebních úprav pro bezbariérovost budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,

nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání osobám ohroženým sociálním vyloučeným.

Celková kapacita nového zařízení je 45 dětí.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Průběh projektu — 8.2.2020 22:16:39