PODPOŘENÉ PROJEKTY

AKTUÁLNÍ

2020 - 2023

PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
(ŠABLONY V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016572


2021 - 2022 ODPOLEDNÍ KLUB II

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015912

DOKONČENÉ

2019 - 2021 PRÁZDNINY V DOKOLEČKU CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009264

2018 - 2021 DĚTSKÝ KLUB DOKOLEČKA CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008021

2019 - 2020 KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOKOLEČKA CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477

2019-2020 DOKOLEČKA V POHYBU - Avast foundation

2019 SPOLU S HUDBOU - Podpora dětí a mládeže Středočeského kraje

2018 STARTOVAČ - sbírka na vybudování klubovny ve Slunečné

2018 TVOŘÍME SI SVŮJ SVĚT
- výtvarný tábor, Podpora dětí a mládeže SK

PŘIPOJUJEME SE

SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL V ORP ČESKÝ BROD

72 HODIN DOBROVOLNICTVÍ

NOC S ANDERSENEM

UKLIĎME ČESKO

GIVT.CZ

LES VE ŠKOLE

UČÍME SE VENKU

JSEM LASKAVEC

PODPORUJEME

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

RODINA OFFLINE