PODPOŘENÉ PROJEKTY

AKTUÁLNÍ

2023 - 2026      

Region Pošembeří pečující o různé generace CZ.03.02.01/00/22_008/0000191 


2023

Obec Doubravčice - podpora spolkové činnosti

DOKONČENÉ

2020 - 2023      

           PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
          (ŠABLONY V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ)                          
                          CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016572


2021 - 2022        ODPOLEDNÍ KLUB II

                          CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015912

2019 - 2021       PRÁZDNINY V DOKOLEČKU                                                                                CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009264

2018 - 2021       DĚTSKÝ KLUB DOKOLEČKA                           CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008021

2019 - 2020       KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOKOLEČKA                                           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477

2019-2020         DOKOLEČKA V POHYBU - Avast foundation

2019     SPOLU S HUDBOU - Podpora dětí a mládeže Středočeského kraje

2018     STARTOVAČ - sbírka na vybudování klubovny ve Slunečné

2018     TVOŘÍME SI SVŮJ SVĚT
              - výtvarný tábor, Podpora dětí a mládeže SK

PŘIPOJUJEME SE

SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL V ORP ČESKÝ BROD

72 HODIN DOBROVOLNICTVÍ

NOC S ANDERSENEM

UKLIĎME ČESKO

GIVT.CZ

LES VE ŠKOLE

UČÍME SE VENKU

JSEM LASKAVEC

PODPORUJEME

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

RODINA OFFLINE