PROJEKTY

AKTUÁLNÍ

2018 - 2021 DĚTSKÝ KLUB - CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008021

2019 - 2021 PRÁZDNINY V DOKOLEČKU CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009264

2020 - 2023 PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VE
STŘEDOČESKÉM KRAJI
(ŠABLONY V NEFORMÁLNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ)

2021 - 2022 ODPOLEDNÍ KLUB II

DOKONČENÉ

2019 - 2020 KLUB KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOKOLEČKA CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010477

2019-20 DOKOLEČKA V POHYBU - Avast foundation

2019 SPOLU S HUDBOU - Podpora dětí a mládeže Středočeského kraje

2018 STARTOVAČ - sbírka na vybudování klubovny ve Slunečné

2018 TVOŘÍME SI SVŮJ SVĚT - výtvarný tábor, Podpora dětí a mládeže SK

PŘIPOJUJEME SE

SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL V ORP ČESKÝ BROD

72 HODIN DOBROVOLNICTVÍ

NOC S ANDERSENEM

UKLIĎME ČESKO

GIVT.CZ

LES VE ŠKOLE

UČÍME SE VENKU

JSEM LASKAVEC

PODPORUJEME

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

RODINA OFFLINE