ODPOLEDNÍ KLUB DOKOLEČKA

Projekt financovaný z ESF: 

název projektu: Region Pošembeří pečující o různé generace 

číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000191

termín realizace: od 1.3.2023 do 28.2.2026 

realizuje: Region Pošembeří, o.p.s.

Komunitní odpolední klub Dokolečka je družinou, která se postará o vaše děti v době po skončení školního vyučování až do 16:30.

Provozní doba: Po-Pá 12.30-16.30 ve dnech školního vyučování.

Pro koho je určen:

Pro děti 1. i 2. stupně základní školy pracujících (hledajících práci,…) rodičů, kteří potřebují sladit svůj pracovní a rodinný život (např. nevyhovující provozní doba družiny nebo složitá organizace převodu dětí na volnočasové aktivity… )

Kde:

V areálu komunitní školy Dokolečka, Na Návsi 9 a 152, Doubravčice

Jak to bude fungovat:

Pro děti bude připraven pestrý program – tvoření, vyrábění, hry, pohybové aktivity. Čas samozřejmě bude věnován i relaxačním činnostem. 

Kontakt: Linda Pačesová, email: centrumprorodinu@dokolecka.cz, tel. 724 689 786

Komunitní klub Dokolečka je jednou z aktivit projektu Region Pošembeří pečující o různé generace CZ.03.02.01/00/22_008/0000191, který je podpořený z Operačního programu Zaměstnanost plus.

MÁTE ZÁJEM?