ODPOLEDNÍ KLUB II

Projekt financovaný z ESF:

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015912

termín realizace: od 1.8.2021 do 31.12.2022

název: DOKOLEČKA - Odpolední klub II

realizuje: Dokolečka z.s.

cíl projektu:cílová skupina:


klíčové aktivity projektu: