PROJEKTOVÁ VÝUKA

PROJEKTY

Od roku 2021 jsou projekty koncipovány jako pětiletý cyklus:

 • hlavní pojítko celého cyklu = ŽIVLY/ELEMENTY

 • celoroční téma: vždy jeden z živlů (každý školní rok v září, tj. v 1.projektovém období probíhá reklamní kampaň a "školní" volby živlu pro daný školní rok)

 • projektové období = 5-6 týdnů

 • téma pro projektové období: různé oblasti (historie, tradice, příroda, zeměpis, technologie,....) v souvislosti s daným živlem

2021/22 OHEŇ

 1. volba z 5 živlů (+ hledání 5.elementu): VODA, OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH a ŽIVOT

 2. oheň v historii

  • oheň v pravěku

  • oheň a obydlí

  • oheň a zbraně

  • oheň a tresty

 3. oheň a tradice

  • morana, čarodějnice a svatojánská noc

  • dušičky a halloween

  • advent a vánoce

  • silvestr a nový rok

 4. oheň na planetě Zemi - požáry, pouště, bouře, sopečná činnost a vyvřeliny na jednotlivých kontinentech

 5. oheň a technologie

 6. první pomoc a lidské tělo